REFERENCIE


 1. Rekonštrukcia strechy a veže kostola v Starej Ľubovni 2020
 2. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Mníšek nad Popradom 2020
 3. Rekonštrukcia požiarnej zbronice – Vyšný Slavkov 2020
 4. Rekonštrukcia veže kostola – Dolné Strháre 2019
 5. Rekonštrukcia strechy kostola – Kremnica 2019
 6. Rekonštrukcia strechy kostola – Hronovce 2019
 7. Rekonštrukcia veže kostola – Vysoká nad Kysucou 2019
 8. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Brekov 2019
 9. Rekonštrukcia veží kostola – Ilava 2019
 10. Rekonštrukcia strechy kostola – Soľnička 2019
 11. Rekonštrukcia strechy kostola – Poloma 2019
 12. Rekonštrukcia veže greckokatolického chrámu – Brezina
 13. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Liptovská Kokava
 14. Rekonštrukcia strechy kláštora Minoritov – Brehov
 15. Rekonštrukcia strechy kostola – Slepčany
 16. Rekonštrukcia strechy fary – Rudňany
 17. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Krupina
 18. Rekonštrukcia veže kostola – Liptovský Ondrej
 19. Rekonštrukcia strechy kostola – Liptovský Ondrej
 20. Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov
 21. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Vinodol
 22. Rekonštrukcia strechy kostola – Ivachnová
 23. Rekonštrukcia veže kostola – Drienovská Nová Ves
 24. Nová strecha pálenice Hamborek – Brezovička
 25. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Ružomberok
 26. Rekonštrukcia strechy kostola – Humenné
 27. Rekonštrukcia veže evanjelického kostola – Pribylina
 28. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 29. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 30. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Abrahám
 31. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Štrba
 32. Rekonštrukcia strechy chrámu – Drienov
 33. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Kanaš
 34. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Poltár
 35. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Geča
 36. Rekonštrukcia veže kostola – Grinava
 37. Rekonštrukcia strechy kostola – Rudňany
 38. Rekonštrukcia strechy konkatedrály – Prešov
 39. Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná
 40. Rekonštrukcia strechy kostola – Nové Mesto nad Váhom
 41. Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov
 42. Rekonštrukcia strechy kostola – Geča
 43. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lacková
 44. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín
 45. Rekonštrukcia strechy kostola – Haniska pri Košiciach
 46. Rekonštrukcia strechy kostola Minoriti – Levoča
 47. Rekonštrukcia strechy baziliky minor – Ľutina
 48. Penzión Hamborek – Brezovička
 49. Rekonštrukcia strechy Misijného domu – Kalvária, Nitra
 50. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Levoča
 51. Rekonštrukcia strechy kostola – Trenčín, Orechové
 52. Rekonštrukcia strechy (južné krídlo) kláštora Minoriti – Levoča
 53. Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov
 54. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Poniky
 55. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Brezová pod Bradlom
 56. Rekonštrukcia strechy kostola – Chlebnice
 57. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Valaliky
 58. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Matejovce nad Hornádom
 59. Rekonštrukcia strechy modlitebne BJB – Bratislava
 60. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Pliešovce
 61. Rekonštrukcia strechy kostola – Brezovička
 62. Rekonštrukcia strechy kostola – Podhorany pri Nitre
 63. Rekonštrukcia strechy kostola – Drážovce
 64. Zrub Hvar – Žipov
 65. Rekonštrukcia strechy fary – Rožkovany
 66. Rekonštrukcia strechy firmy Skorpion – Sasa
 67. Rekonštrukcia veže kostola – Bošany
 68. Rekonštrukcia strechy kostola – Bošany
 69. Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie
 70. Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad
 71. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Pozdišovce
 72. Rekonštrukcia strechy kostola – Komjatná
 73. Rekonštrukcia veže kostola – Hermanovce
 74. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Vyšná Boca
 75. Rekonštrukcia strechy kostola – Orlov
 76. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa
 77. Rekonštrukcia strechy kostola  – Revúcka Lehota
 78. Rekonštrukcia strechy kostola – Trebatice
 79. Nová strecha kostola – Stuľany
 80. Rekonštrukcia strechy kostola – Studenec
 81. Nová strecha farskej budovy – Trhovište
 82. Nová strecha gréckokatolického chrámu  – Levoča
 83. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Žaškov
 84. Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina
 85. Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce
 86. Rekonštrukcia strechy kostola – Tesarské Mlyňany
 87. Rekonštrukcia veže kostola – Valča
 88. Rekonštrukcia strechy kostola – Sokoľ
 89. Rekonštrukcia strechy kostola – Krakovany
 90. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Pečovská Nová Ves
 91. Rekonštrukcia strechy kostola – Červenica pri Sabinove
 92. Rekonštrukcia strechy a veží kostola – Višňové pri Žiline
 93. Rekonštrukcia strechy kostola – Rožkovany
 94. Rekonštrukcia Pneuservis – Sabinov