REFERENCIE


 1. Rekonštrukcia veže – Senohrad  2023
 2. Rekonštrukcia strechy – Oľšov  2023
 3. Rekonštrukcia veže kostola – Nová Lesná  2023
 4. Rekonštrukcia veže – Nová Vieska pri Bodrogu  2023
 5. Rekonštrukcie strechy farskej budovy – Makov  2023
 6. Rekonštrukcia strechy a veže – Ťahanovce, Košice  2023
 7. Rekonštrukcia strechy a veže – Kráľovce  2023
 8. Rekonštrukcia strechy a veže – Sečovská Polianka  2023
 9. Rekonštrukcia strechy – Liptovský Michal  2023
 10. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov  2023
 11. Rekonštrukcia strechy kostola – Čadca, Kýčerka  2022
 12. Rekonštrukcia veže kostola – Streda nad Bodrogom  2022
 13. Rekonštrukcia striech krypty a archívu – Liptovský Ján  2022
 14. Rekonštrukcia strechy kostola – Vysoká nad Kysucou  2022
 15. Rekonštrukcia strechy kostola – Málaš  2022
 16. Rekonštrukcia strechy farskej budovy – Vyšný Slavkov  2022
 17. Rekonštrukcia strechy farskej budovy – Kostoľany nad Hornádom  2022
 18. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Bodice  2022
 19. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Klokočov  2021
 20. Rekonštrukcia strechy kaplnky – Palúdzka  2021
 21. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Krivany  2021
 22. Rekonštrukcia strechy farskej budovy – Štrba  2021
 23. Rekonštrukcia strechy kostola – Hokovce  2021
 24. Rekonštrukcia strechy kostola – Omšenie  2021
 25. Rekonštrukcia strechy kostola – Preseľany  2021
 26. Rekonštrukcia strechy farskej budovy – Bardejov  2021
 27. Rekonštrukcia strechy a veže kostola v Starej Ľubovni
 28. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Mníšek nad Popradom
 29. Rekonštrukcia požiarnej zbronice – Vyšný Slavkov
 30. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Remecké Hámre
 31. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lemešany
 32. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Chabžany
 33. Rekonštrukcia strechy a veže evanjelického kostola v Strelníkoch
 34. Rekonštrukcia veže kostola – Dolné Strháre
 35. Rekonštrukcia strechy kostola – Kremnica
 36. Rekonštrukcia strechy kostola – Hronovce
 37. Rekonštrukcia veže kostola – Vysoká nad Kysucou
 38. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Brekov
 39. Rekonštrukcia veží kostola – Ilava
 40. Rekonštrukcia strechy kostola – Soľnička
 41. Rekonštrukcia strechy kostola – Poloma
 42. Rekonštrukcia veže greckokatolického chrámu – Brezina
 43. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Liptovská Kokava
 44. Rekonštrukcia strechy kláštora Minoritov – Brehov
 45. Rekonštrukcia strechy kostola – Slepčany
 46. Rekonštrukcia strechy fary – Rudňany
 47. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Krupina
 48. Rekonštrukcia veže kostola – Liptovský Ondrej
 49. Rekonštrukcia strechy kostola – Liptovský Ondrej
 50. Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov
 51. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Vinodol
 52. Rekonštrukcia strechy kostola – Ivachnová
 53. Rekonštrukcia veže kostola – Drienovská Nová Ves
 54. Nová strecha pálenice Hamborek – Brezovička
 55. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Ružomberok
 56. Rekonštrukcia strechy kostola – Humenné
 57. Rekonštrukcia veže evanjelického kostola – Pribylina
 58. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 59. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 60. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Abrahám
 61. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Štrba
 62. Rekonštrukcia strechy chrámu – Drienov
 63. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Kanaš
 64. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Poltár
 65. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Geča
 66. Rekonštrukcia veže kostola – Grinava
 67. Rekonštrukcia strechy kostola – Rudňany
 68. Rekonštrukcia strechy konkatedrály – Prešov
 69. Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná
 70. Rekonštrukcia strechy kostola – Nové Mesto nad Váhom
 71. Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov
 72. Rekonštrukcia strechy kostola – Geča
 73. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lacková
 74. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín
 75. Rekonštrukcia strechy kostola – Haniska pri Košiciach
 76. Rekonštrukcia strechy kostola Minoriti – Levoča
 77. Rekonštrukcia strechy baziliky minor – Ľutina
 78. Penzión Hamborek – Brezovička
 79. Rekonštrukcia strechy Misijného domu – Kalvária, Nitra
 80. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Levoča
 81. Rekonštrukcia strechy kostola – Trenčín, Orechové
 82. Rekonštrukcia strechy (južné krídlo) kláštora Minoriti – Levoča
 83. Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov
 84. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Poniky
 85. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Brezová pod Bradlom
 86. Rekonštrukcia strechy kostola – Chlebnice
 87. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Valaliky
 88. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Matejovce nad Hornádom
 89. Rekonštrukcia strechy modlitebne BJB – Bratislava
 90. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Pliešovce
 91. Rekonštrukcia strechy kostola – Brezovička
 92. Rekonštrukcia strechy kostola – Podhorany pri Nitre
 93. Rekonštrukcia strechy kostola – Drážovce
 94. Zrub Hvar – Žipov
 95. Rekonštrukcia strechy fary – Rožkovany
 96. Rekonštrukcia strechy firmy Skorpion – Sasa
 97. Rekonštrukcia veže kostola – Bošany
 98. Rekonštrukcia strechy kostola – Bošany
 99. Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie
 100. Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad
 101. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Pozdišovce
 102. Rekonštrukcia strechy kostola – Komjatná
 103. Rekonštrukcia veže kostola – Hermanovce
 104. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Vyšná Boca
 105. Rekonštrukcia strechy kostola – Orlov
 106. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa
 107. Rekonštrukcia strechy kostola  – Revúcka Lehota
 108. Rekonštrukcia strechy kostola – Trebatice
 109. Nová strecha kostola – Stuľany
 110. Rekonštrukcia strechy kostola – Studenec
 111. Nová strecha farskej budovy – Trhovište
 112. Nová strecha gréckokatolického chrámu  – Levoča
 113. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Žaškov
 114. Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina
 115. Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce
 116. Rekonštrukcia strechy kostola – Tesarské Mlyňany
 117. Rekonštrukcia veže kostola – Valča
 118. Rekonštrukcia strechy kostola – Sokoľ
 119. Rekonštrukcia strechy kostola – Krakovany
 120. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Pečovská Nová Ves
 121. Rekonštrukcia strechy kostola – Červenica pri Sabinove
 122. Rekonštrukcia strechy a veží kostola – Višňové pri Žiline
 123. Rekonštrukcia strechy kostola – Rožkovany
 124. Rekonštrukcia Pneuservis – Sabinov