Rekonštrukcia strechy farskej budovy – Liptovský Michal