NAŠE SLUŽBY


  • rekonštrukcie striech a veží kostolov
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • demontáž a likvidácia azbestovej krytiny
  • projekt, dodávka, montáž a revízia bleskozvodov
  • výstavba rodinných domov a iných stavieb
  • dodávka reziva, strešných krytín a plechov