REFERENCIE


 1. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Liptovský Ondrej nové 2017
 2. Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov nové 2017
 3. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Vinodol nové 2017
 4. Rekonštrukcia strechy kostola – Ivachnová nové 2017
 5. Rekonštrukcia veže kostola – Drienovská Nová Ves nové 2017
 6. Nová strecha pálenice Hamborek – Brezovička nové 2017
 7. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Ružomberok 2017
 8. Rekonštrukcia strechy kostola – Humenné 2017
 9. Rekonštrukcia veže evanjelického kostola – Pribylina 2017
 10. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov nové 2017
 11. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov 2016
 12. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Abrahám 2016
 13. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Štrba 2016
 14. Rekonštrukcia strechy chrámu – Drienov 2016
 15. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Kanaš 2016
 16. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Poltár 2016
 17. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Geča 2016
 18. Rekonštrukcia veže kostola – Grinava 2016
 19. Rekonštrukcia strechy kostola – Rudňany 2016
 20. Rekonštrukcia strechy konkatedrály – Prešov
 21. Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná
 22. Rekonštrukcia strechy kostola – Nové Mesto nad Váhom
 23. Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov
 24. Rekonštrukcia strechy kostola – Geča
 25. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lacková
 26. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín
 27. Rekonštrukcia strechy kostola – Haniska pri Košiciach
 28. Rekonštrukcia strechy kostola Minoriti – Levoča
 29. Rekonštrukcia strechy baziliky minor – Ľutina
 30. Penzión Hamborek – Brezovička
 31. Rekonštrukcia strechy Misijného domu – Kalvária, Nitra
 32. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Levoča
 33. Rekonštrukcia strechy kostola – Trenčín, Orechové
 34. Rekonštrukcia strechy (južné krídlo) kláštora Minoriti – Levoča
 35. Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov
 36. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Poniky
 37. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Brezová pod Bradlom
 38. Rekonštrukcia strechy kostola – Chlebnice
 39. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Valaliky
 40. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Matejovce nad Hornádom
 41. Rekonštrukcia strechy modlitebne BJB – Bratislava
 42. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Pliešovce
 43. Rekonštrukcia strechy kostola – Brezovička
 44. Rekonštrukcia strechy kostola – Podhorany pri Nitre
 45. Rekonštrukcia strechy kostola – Drážovce
 46. Zrub Hvar – Žipov
 47. Rekonštrukcia strechy fary – Rožkovany
 48. Rekonštrukcia strechy firmy Skorpion – Sasa
 49. Rekonštrukcia veže kostola – Bošany
 50. Rekonštrukcia strechy kostola – Bošany
 51. Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie
 52. Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad
 53. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Pozdišovce
 54. Rekonštrukcia strechy kostola – Komjatná
 55. Rekonštrukcia veže kostola – Hermanovce
 56. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Vyšná Boca
 57. Rekonštrukcia strechy kostola – Orlov
 58. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa
 59. Rekonštrukcia strechy kostola  – Revúcka Lehota
 60. Rekonštrukcia strechy kostola – Trebatice
 61. Nová strecha kostola – Stuľany
 62. Rekonštrukcia strechy kostola – Studenec
 63. Nová strecha farskej budovy – Trhovište
 64. Nová strecha gréckokatolického chrámu  – Levoča
 65. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Žaškov
 66. Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina
 67. Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce
 68. Rekonštrukcia strechy kostola – Tesarské Mlyňany
 69. Rekonštrukcia veže kostola – Valča
 70. Rekonštrukcia strechy kostola – Sokoľ
 71. Rekonštrukcia strechy kostola – Krakovany
 72. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Pečovská Nová Ves
 73. Rekonštrukcia strechy kostola – Červenica pri Sabinove
 74. Rekonštrukcia strechy a veží kostola – Višňové pri Žiline
 75. Rekonštrukcia strechy kostola – Rožkovany
 76. Rekonštrukcia Pneuservis – Sabinov