REFERENCIE


 1. Rekonštrukcia veže greckokatolického chrámu – Brezina 2018
 2. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Liptovská Kokava 2018
 3. Rekonštrukcia strechy kláštora Minoritov – Brehov 2018
 4. Rekonštrukcia strechy kostola – Slepčany 2018
 5. Rekonštrukcia strechy fary – Rudňany 2018
 6. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Krupina 2018
 7. Rekonštrukcia veže kostola – Liptovský Ondrej 2018
 8. Rekonštrukcia strechy kostola – Liptovský Ondrej 2017
 9. Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov 2017
 10. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Vinodol 2017
 11. Rekonštrukcia strechy kostola – Ivachnová 2017
 12. Rekonštrukcia veže kostola – Drienovská Nová Ves 2017
 13. Nová strecha pálenice Hamborek – Brezovička 2017
 14. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Ružomberok 2017
 15. Rekonštrukcia strechy kostola – Humenné 2017
 16. Rekonštrukcia veže evanjelického kostola – Pribylina 2017
 17. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov 2017
 18. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov 2016
 19. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Abrahám 2016
 20. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Štrba 2016
 21. Rekonštrukcia strechy chrámu – Drienov 2016
 22. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Kanaš 2016
 23. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Poltár 2016
 24. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Geča 2016
 25. Rekonštrukcia veže kostola – Grinava 2016
 26. Rekonštrukcia strechy kostola – Rudňany 2016
 27. Rekonštrukcia strechy konkatedrály – Prešov
 28. Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná
 29. Rekonštrukcia strechy kostola – Nové Mesto nad Váhom
 30. Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov
 31. Rekonštrukcia strechy kostola – Geča
 32. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lacková
 33. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín
 34. Rekonštrukcia strechy kostola – Haniska pri Košiciach
 35. Rekonštrukcia strechy kostola Minoriti – Levoča
 36. Rekonštrukcia strechy baziliky minor – Ľutina
 37. Penzión Hamborek – Brezovička
 38. Rekonštrukcia strechy Misijného domu – Kalvária, Nitra
 39. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Levoča
 40. Rekonštrukcia strechy kostola – Trenčín, Orechové
 41. Rekonštrukcia strechy (južné krídlo) kláštora Minoriti – Levoča
 42. Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov
 43. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Poniky
 44. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Brezová pod Bradlom
 45. Rekonštrukcia strechy kostola – Chlebnice
 46. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Valaliky
 47. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Matejovce nad Hornádom
 48. Rekonštrukcia strechy modlitebne BJB – Bratislava
 49. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Pliešovce
 50. Rekonštrukcia strechy kostola – Brezovička
 51. Rekonštrukcia strechy kostola – Podhorany pri Nitre
 52. Rekonštrukcia strechy kostola – Drážovce
 53. Zrub Hvar – Žipov
 54. Rekonštrukcia strechy fary – Rožkovany
 55. Rekonštrukcia strechy firmy Skorpion – Sasa
 56. Rekonštrukcia veže kostola – Bošany
 57. Rekonštrukcia strechy kostola – Bošany
 58. Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie
 59. Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad
 60. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Pozdišovce
 61. Rekonštrukcia strechy kostola – Komjatná
 62. Rekonštrukcia veže kostola – Hermanovce
 63. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Vyšná Boca
 64. Rekonštrukcia strechy kostola – Orlov
 65. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa
 66. Rekonštrukcia strechy kostola  – Revúcka Lehota
 67. Rekonštrukcia strechy kostola – Trebatice
 68. Nová strecha kostola – Stuľany
 69. Rekonštrukcia strechy kostola – Studenec
 70. Nová strecha farskej budovy – Trhovište
 71. Nová strecha gréckokatolického chrámu  – Levoča
 72. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Žaškov
 73. Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina
 74. Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce
 75. Rekonštrukcia strechy kostola – Tesarské Mlyňany
 76. Rekonštrukcia veže kostola – Valča
 77. Rekonštrukcia strechy kostola – Sokoľ
 78. Rekonštrukcia strechy kostola – Krakovany
 79. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Pečovská Nová Ves
 80. Rekonštrukcia strechy kostola – Červenica pri Sabinove
 81. Rekonštrukcia strechy a veží kostola – Višňové pri Žiline
 82. Rekonštrukcia strechy kostola – Rožkovany
 83. Rekonštrukcia Pneuservis – Sabinov