REFERENCIE


 1. Rekonštrukcia strechy a veže kostola v Starej Ľubovni 2020
 2. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Mníšek nad Popradom 2020
 3. Rekonštrukcia požiarnej zbronice – Vyšný Slavkov 2020
 4. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Remecké Hámre 2020
 5. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lemešany 2020
 6. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Chabžany 2020
 7. Rekonštrukcia strechy a veže evanjelického kostola v Strelníkoch 2020
 8. Rekonštrukcia veže kostola – Dolné Strháre 2019
 9. Rekonštrukcia strechy kostola – Kremnica 2019
 10. Rekonštrukcia strechy kostola – Hronovce 2019
 11. Rekonštrukcia veže kostola – Vysoká nad Kysucou 2019
 12. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Brekov 2019
 13. Rekonštrukcia veží kostola – Ilava 2019
 14. Rekonštrukcia strechy kostola – Soľnička 2019
 15. Rekonštrukcia strechy kostola – Poloma 2019
 16. Rekonštrukcia veže greckokatolického chrámu – Brezina
 17. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Liptovská Kokava
 18. Rekonštrukcia strechy kláštora Minoritov – Brehov
 19. Rekonštrukcia strechy kostola – Slepčany
 20. Rekonštrukcia strechy fary – Rudňany
 21. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Krupina
 22. Rekonštrukcia veže kostola – Liptovský Ondrej
 23. Rekonštrukcia strechy kostola – Liptovský Ondrej
 24. Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov
 25. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Vinodol
 26. Rekonštrukcia strechy kostola – Ivachnová
 27. Rekonštrukcia veže kostola – Drienovská Nová Ves
 28. Nová strecha pálenice Hamborek – Brezovička
 29. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Ružomberok
 30. Rekonštrukcia strechy kostola – Humenné
 31. Rekonštrukcia veže evanjelického kostola – Pribylina
 32. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 33. Výstavba rodinného domu – Vyšný Slavkov
 34. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Abrahám
 35. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Štrba
 36. Rekonštrukcia strechy chrámu – Drienov
 37. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Kanaš
 38. Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola – Poltár
 39. Rekonštrukcia strechy kaštieľa – Geča
 40. Rekonštrukcia veže kostola – Grinava
 41. Rekonštrukcia strechy kostola – Rudňany
 42. Rekonštrukcia strechy konkatedrály – Prešov
 43. Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná
 44. Rekonštrukcia strechy kostola – Nové Mesto nad Váhom
 45. Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov
 46. Rekonštrukcia strechy kostola – Geča
 47. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Lacková
 48. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín
 49. Rekonštrukcia strechy kostola – Haniska pri Košiciach
 50. Rekonštrukcia strechy kostola Minoriti – Levoča
 51. Rekonštrukcia strechy baziliky minor – Ľutina
 52. Penzión Hamborek – Brezovička
 53. Rekonštrukcia strechy Misijného domu – Kalvária, Nitra
 54. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Levoča
 55. Rekonštrukcia strechy kostola – Trenčín, Orechové
 56. Rekonštrukcia strechy (južné krídlo) kláštora Minoriti – Levoča
 57. Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov
 58. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Poniky
 59. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Brezová pod Bradlom
 60. Rekonštrukcia strechy kostola – Chlebnice
 61. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Valaliky
 62. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Matejovce nad Hornádom
 63. Rekonštrukcia strechy modlitebne BJB – Bratislava
 64. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Pliešovce
 65. Rekonštrukcia strechy kostola – Brezovička
 66. Rekonštrukcia strechy kostola – Podhorany pri Nitre
 67. Rekonštrukcia strechy kostola – Drážovce
 68. Zrub Hvar – Žipov
 69. Rekonštrukcia strechy fary – Rožkovany
 70. Rekonštrukcia strechy firmy Skorpion – Sasa
 71. Rekonštrukcia veže kostola – Bošany
 72. Rekonštrukcia strechy kostola – Bošany
 73. Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie
 74. Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad
 75. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Pozdišovce
 76. Rekonštrukcia strechy kostola – Komjatná
 77. Rekonštrukcia veže kostola – Hermanovce
 78. Rekonštrukcia veže kostola ECAV – Vyšná Boca
 79. Rekonštrukcia strechy kostola – Orlov
 80. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa
 81. Rekonštrukcia strechy kostola  – Revúcka Lehota
 82. Rekonštrukcia strechy kostola – Trebatice
 83. Nová strecha kostola – Stuľany
 84. Rekonštrukcia strechy kostola – Studenec
 85. Nová strecha farskej budovy – Trhovište
 86. Nová strecha gréckokatolického chrámu  – Levoča
 87. Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Žaškov
 88. Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina
 89. Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce
 90. Rekonštrukcia strechy kostola – Tesarské Mlyňany
 91. Rekonštrukcia veže kostola – Valča
 92. Rekonštrukcia strechy kostola – Sokoľ
 93. Rekonštrukcia strechy kostola – Krakovany
 94. Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Pečovská Nová Ves
 95. Rekonštrukcia strechy kostola – Červenica pri Sabinove
 96. Rekonštrukcia strechy a veží kostola – Višňové pri Žiline
 97. Rekonštrukcia strechy kostola – Rožkovany
 98. Rekonštrukcia Pneuservis – Sabinov