Ždaňa 032

Rekonštrukcia strechy a veže kostola - Ždaňa

Rekonštrukcia strechy a veže kostola – Ždaňa