Ždaňa 029

Rekonštrukcia strechy a veže kostola - Ždaňa