Veža kostola Hokovce 9

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce