Veža kostola Hokovce 7

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce