Veža kostola Hokovce 5

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce