Veža kostola Hokovce 37

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce