Veža kostola Hokovce 35

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce