Veža kostola Hokovce 34

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce