Veža kostola Hokovce 22

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce