Veža kostola Hokovce 2

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce