Veža kostola Hokovce 17

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce