Veža kostola Hokovce 15

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce