Veža kostola Hokovce 10

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce