Veža kostola Hokovce 1

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce