Veža kostola – ECAV Vyšná Boca 43

Rekonštrukcia veže kostola - ECAV Vyšná Boca

Rekonštrukcia veže kostola – ECAV Vyšná Boca