Strecha gréckokatolického chrámu – Levoča 7

Nová strecha gréckokatolického chrámu - Levoča

Nová strecha gréckokatolického chrámu – Levoča