Strecha gréckokatolického chrámu – Levoča 5

Nová strecha gréckokatolického chrámu - Levoča

Nová strecha gréckokatolického chrámu – Levoča