Rekonštrukcia veže kostola – Nová Vieska pri Bodrogu

Rekonštrukcia veže kostola - Nová Vieska pri Bodrogu