Rekonštrukcia strechy – Oľšov-9

Rekonštrukcia strechy - Oľšov