Rekonštrukcia strechy – Oľšov-8

Rekonštrukcia strechy - Oľšov