Rekonštrukcia strechy – Oľšov-6

Rekonštrukcia strechy - Oľšov