Rekonštrukcia strechy – Oľšov-5

Rekonštrukcia strechy - Oľšov