Rekonštrukcia strechy – Oľšov-4

Rekonštrukcia strechy - Oľšov