Rekonštrukcia strechy – Oľšov-20

Rekonštrukcia strechy - Oľšov