Rekonštrukcia strechy – Oľšov

Rekonštrukcia strechy - Oľšov