Rekonštrukcia strechy – Oľšov-18

Rekonštrukcia strechy - Oľšov