Rekonštrukcia strechy – Oľšov-17

Rekonštrukcia strechy - Oľšov