Rekonštrukcia strechy – Oľšov-16

Rekonštrukcia strechy - Oľšov