Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-9

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal