Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-5

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal