Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-29

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal