Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-28

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal