Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-27

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal