Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-26

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal