Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-25

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal