Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-24

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal