Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-23

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal