Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-20

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal