Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-19

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal