Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-18

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal