Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal-17

Rekonštrukcia strechy farskej budovy Liptovský Michal