Rekonstrukcia_strechy_kostola_Vysoka_nad_Kysucou-50

Rekonštrukcia strechy kostola - Vysoká nad Kysucou