Rekonstrukcia_strechy_kostola_Vysoka_nad_Kysucou-48

Rekonštrukcia strechy kostola - Vysoká nad Kysucou