Rekonstrukcia_strechy_kostola_Vysoka_nad_Kysucou-47

Rekonštrukcia strechy kostola - Vysoká nad Kysucou