Rekonstrukcia_strechy_kostola_Vysoka_nad_Kysucou-37

Rekonštrukcia strechy kostola - Vysoká nad Kysucou